WebPositive - Szolgáltatások adatkezelési tájékoztatója - Felhasználói adatok módosítási kérelme

Felhasználói feltételek - adatvédelmi és jogi nyilatkozat

Üzemeltető: "WebPositive" – a továbbiakban, mint szolgáltató vagy üzemeltető megnevezéssel.
Telefonszám: +36/30/859-9159
E-mail cím: hello kukac progweb.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-95376/2016
Felhasználó: A WebPositive szolgáltatásait igénybe vevő természetes vagy jogi személy.

A WebPositive honlap szolgáltatásai

A WebPositive a következő szolgáltatásokat kínálja felhasználóinak:
- Iconocoders Hosting
- BLVD24.hu
- HelloFestival! (Android)
- Facebook alkalmazások

Regisztráció
A felhasználó által tudatosan végrehajtott művelet, melynek eredményeként hozzáférést kap a WebPositive szolgáltatásainak használatához. A regisztráció csak a regisztrációs felületen bekért adatok megadásának eredményeként valamint a rendszer egyéb felhasználói műveletkérésének teljesítése esetén lehet sikeres.

Felhasználó a regisztrációs folyamat befejezésével tudomásul veszi, hogy amennyiben a rendszer díjköteles szolgáltatását választja, egy esetleges, a felhasználó által kezdeményezett felmondás, illetve a szolgáltató általi szabályzat felhasználó általi megszegésén alapuló szolgáltatói felmondás és fióktörlés, megszűntetés esetén a befizetett díjat szolgáltatótól vissza nem követelheti és szolgáltató a befizetés összegét vissza nem téríti.

Díjköteles szolgáltatáson alapuló rendszer hozzáférés:
Amennyiben felhasználó díjköteles szolgáltatást választ, a hozzáférés aktiválása az előfizetés ellenértékének a szolgáltató bankszámláján történő jóváírásától, illetve ennek szolgáltató általi rendszer-adminisztrációja után következik be.
Díjköteles szolgáltatás ellenértékének befizetése online bankkártyás fizetéssel történhet.
A befizetett díjakról szolgáltató a törvényi előírásoknak megfelelően papír alapú számlát állít ki, és azt a felhasználó által az adminisztrációs felületen megadott vonatkozó címre küldi meg. A postaköltséget szolgáltató vállalja egy megadott magyarországi címre. Magyarországon kívüli postázási cím esetén a számla átvételéről felhasználó köteles gondoskodni a szolgáltatóval egyeztetett időpontban.

Fióktörlés, felmondás - a szolgáltatás biztosításának megszűntetése:
Felhasználó bármikor kezdeményezheti regisztrált felhasználói adatainak és fiókjának törlését az adminisztrációs felületen. Ezen művelet lezárulta után a fiók és adatai teljes mértékben megsemmisülnek és nem állíthatók vissza! Ennél fogva a törlést követően szolgáltatónak a továbbiakban nem áll módjában felhasználó adatait és a rendszerben tárolt adatait kezelni és nyilvántartani vagy kiszolgáltatni.

Regisztrált, de nem előfizető felhasználó kötelezettsége:
A rendszer díjmentes szolgáltatásait igénybe vevő és regisztrált felhasználó havonta legalább egyszer köteles belépni fiókjába. A belépés hiányában rendszerünk a fiókot és a tárolt adatokat is visszaállíthatatlanul törli!

Üzemeltető általi fiók- és adattörlés:
Amennyiben szolgáltató a regisztrációval vagy a rendszer használatával kapcsolatos felhasználói visszaélést, a rendszer működőképességének stabilitását vagy a felhasználás célján kívül eső befolyásolást észlel, a regisztrált adatokat és a hozzáférést azonnal - és esetleg figyelmeztetés, indoklás nélkül - törli.
Törli a fiókhozzáférést az esetben is, ha felhasználó általi demoralizációra törekvést vagy egyéb törvénysértő és a jó ízlést sértő, vagy a hatályos jogszabályokat és törvényeket sértő bárminemű műveletet észlel.

Felelősségi irányelvek, fenntartások, kötelezettségek, kizárások

További tájékoztatás, hírlevél és adatkezelés:
Felhasználó a rendszer használatával elfogadja, hogy a megadott e-mail címére üzemeltető további tájékoztatást vagy akár reklámot is tartalmazó hírlevelet küldjön, melyet a későbbiekben következmény nélkül lemondhat.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a honlapon vagy a rendszerben generált felhasználói adatokat és azok tartalmát minőségbiztosítási és üzletpolitikai okokból tárolja, valamint kijelenti, hogy a tudomására jutott felhasználói interakciókat és adatokat harmadik félnek át nem adja. Szolgáltató a felhasználói adatok védelme érdekében a lejjebb olvasható adatvédelmi nyilatkozatban leírtakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Rendelkezésre állási idő valamint szolgáltatás kiesésből adódó felelősségvállalás
Szolgáltató regisztrált tag számára 0-tól 24 óráig történő hozzáférést biztosít fiókjához. A rendelkezésre állás egy naptári éven belül legfeljebb az év 1%-ának megfelelő időtartamra szüneteltethető. Ezen időn belül szolgáltató az elmulasztott mérési adatokért nem tartozik felelősséggel.
Díjmentes hozzáférés felhasználó általi választása esetén a fenti – felhasználó számára károsnak minősíthető – bármely eseményért szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik.

Felhasználói interakció vagy biztonsági teendők elmulasztásából eredő következmények felelősségi elvei
Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha felhasználó hozzáférése vagy adatainak törlése felhasználói jóhiszeműség vagy felelőtlenség során következik be.
Felhasználónak a hozzáférés biztonsága érdekében kötelessége saját számítógép rendszerét a nem kívánt támadásoktól és egyéb, az adatait veszélyeztető külső cselekményektől megvédeni.

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

1.A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a szolgáltató vagy üzemeltető által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.
A jelen Szabályzat célja továbbá, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Üzemeltető: "WebPositive" – a továbbiakban, mint szolgáltató vagy üzemeltető megnevezéssel.
Telefonszám: +36/30/859-9159
E-mail cím: hello kukac progweb.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-95376/2016
3. A kezelt személyes adatok
A regisztráció vagy egyéb adatközlés során a szolgáltatások oldalán található adatbekérő űrlapok használójának meg kell adnia a következő személyes adatokat:
- Cég vagy szervezet neve
- Számlázási cím
- Kézbesítési/szállítási cím
- Kapcsolattartó személy neve és telefonszáma, valamint e-mail címe
- rendszerhasználatból eredő, a szolgáltató szerverén tárolt, felhasználóhoz köthető adatok

4. A honlap rendszerének működtetése során automatikusan rögzítésre kerülő adatok és azokkal kapcsolatos egyéb tevékenységek:
A felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során jönnek létre és amelyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus folyományaként rögzít. A rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül be- és kilépéskor naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

A honlapon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt – küld a rendszer a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg beazonosíthatóvá válik. Ezen cookie-k egy része a Google által biztosított, felhasználásuk a Google Adwords és egyéb a népszerűsítés, kereskedelem és forgalmi-analitikára épülő rendszereken keresztül történik.

A küldött cookie-k felhasználása:
A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban látogatást tett a szolgáltató/hirdető webhelyén, és ez alapján további hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait.

Alkalmazott cookie-k:
- Analitika, követés cookie
- Webhelyen keresztüli követés
- Remarketing cookie
- Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
- hogyan lehet letiltani a cookie-kat
- hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
- hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
- hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Szolgáltató a honlapon található termékek- és szolgáltatások értékesítéséhez Google Adwords hirdetéseket, honlap-analitikát és remarketing stratégiát is alkalmaz. A remarketing kampány alapja a felhasználó korábban a szolgáltató webhelyén tett látogatása során a számítógépére elhelyezett "cookie". A Google cookie letiltásáról ezen a linken olvashat: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

5. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja
Az adatkezelésre a WebPositive szolgáltatásain található tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor.
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
Adatkezelő (mint üzemeltető) tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. Az adatkezelési hozzájárulást felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
Felhasználó az adatait a megrendelési űrlap kitöltésével és elküldésével hozza adatkezelő tudomására, aki a törvényi előírások szerint rögzíti azokat.
Az adatkezelést üzemeltető végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján.
Adatok törlési határideje: felhasználó által megszabott határidő, vagy regisztrált felhasználói fiók törlése

Az adatkezelés célja a honlapon elérhető szolgáltatások biztosítása. Szolgáltató a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.
Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása nélkül nem lehetéséges.
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat csak korlátozott mértékben ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az adatközlő személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
Az adatkezelés a megrendelési- vagy egyéb adatbekérő űrlap szolgáltatóhoz történő beérkezése után, a feldolgozás során kezdődik és az adatok törléséig tart.

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás
Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni. Az üzemeltető informatikai rendszer működése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatkezelő a tudomására jutott adatokat saját adatbázisában rögzíti és kijelenti, hogy azokat harmadik fél számára nem adja át – kivételt képez ez alól azon eset, amikor felhasználó a megrendelni kívánt termék házhozszállításáról rendelkezik. Ekkor ugyanis a szállító cég csak a felhasználó által megadott szállítási és elérhetőségi adatok alapján juttathatja el a megrendelt terméket felhasználóhoz-megrendelőhöz.

Üzemeltető minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen
. Üzemeltető az általa nem kivédhető, esetleges "vis major" által bekövetkezett felhasználói kárért felelősséget nem vállal.
Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a megrendelő (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem emel.

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek
A felhasználónak jogában áll, hogy adatait a regisztrációt követően helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését az üzemeltetőtől kérje. A felhasználó joga, hogy adatainak törlését indítványozza. A felhasználó tájékoztatást is kérhet adatai kezeléséről.

Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.

Felhasználó a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
E-mail cím: hello kukac progweb.hu

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. E-mail címek felhasználása
A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére. Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja.

A felhasználói feltételek elfogadásával azonban szolgáltató felhatalmazást is szerez felhasználótól arra vonatkozóan, hogy a megadott felhasználói e-mail címre az üzemeltető szolgáltatásaival összefüggő, akár reklámot is tartalmazó hírlevelet küldjön. Felhasználó a számára kiküldött hírlevelet a későbbiekre vonatkozóan következmény nélkül lemondhatja.

9. Egyéb rendelkezések
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.